Consulta pública prèvia

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA per a la tramitació i aprovació del reglament  que  regularà el servei de recollida de residus sòlids urbans municipals d’Osor.
 
D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es publica l'acord per tal de sotmetre a consulta prèvia la redacció del text del futur reglament del servei de recollida de residus sòlids urbans municipals d'Osor. 
 
Per a la presentació d'aportacions addicionals per incorporar al text s'haurà de presentar per via d'instància genèrica a la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a les dependències municipals 
 
A tal efecte s'obre el citat termini fins el dia 23 de març de 2022.